Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów

Poznaj naszych członków

Dowiedz się więcej o nas i o tym co robimy

O nas

Nie takie nudne życie seniora jak się może wydawać!

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową , dobrowolną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Organizacja ma na celu organizacji życia kulturowego,  zagospodarowania czasu wolnego i poprawienie warunków życia swoich podopiecznych. Dla każdego mamy otwarte ramiona i zapraszamy do korzystania z dużej ilości zajęć oraz do uczestniczenia w imprezach przez nas organizowanych.

Przewodniczący zarządu

Dowiedz się kto kieruje naszą organizacją.

Zbigniew Kawecki

Prowadzone zajęcia

Dowiedz się co możesz razem z nami robić w wolnym czasie

Sekcja Taneczna

Sekcja Brydżowa

Zespół
muz.-wokalny