WYNIKI WYBORÓW W NASZYM ZWIĄZKU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 24.10.2018r. wyłoniony został nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Brzegu  w składzie:

Przewodniczacy  –  Zbigniew  Kawecki

Zastępcy Przewodniczacego :  Maria  Chlebowska  i Jan  Soliński

Skarbnik   –  Jadwiga  Kubarek

Sekretarz  –  Elżbieta  Zdebik

Członkowie: Lilia Gebauer. Mirosława Gałązka,Helena Solarz, Elżbieta Czulak, Janusz Zelwert, Józef Fronckiewicz, Zdzisław Mazurkiewicz, Marian Bubak

Wybrano również nową Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Teresa Korzydło

Członkowie: Aleksandra Smogur  i  Henryk  Moszkowski.

Similar Posts