WCHODZIMY W NOWY ROK

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Rozpoczynamy kolejny rok naszej działalności. Strona internetowa jest jedną z form kontaktu Zarządu z Członkami  naszej organizacji. Na stronie ogłaszamy informacje dotyczące realizacji harmonogramu oraz publikujemy różnorodne ogłoszenia. Takie same informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeniowych na ratuszu ( od strony postoju taxi) oraz w siedzibie związku przy ul. Jagiełły 23. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć z informacjami indywidualnie do ponad 1200 naszych członków, więc zgłaszane pretensje ( np.”ja o tym nie wiedziałam/em”)  traktować będziemy jako bezzasadne. Informujemy, że w siedzibie związku mozna pobrać „Harmonogram imprez na 2019 r.”Maria Chlebowska

Similar Posts