INFORMACJA O SKREŚLENIU Z LISTY CZŁONKÓW PZERiI

Informujemy, że dnia 12.11.2019r. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków Związku wszystkie osoby wymienione w załączniku do uchwały. Powodem skreślenia jest nieopłacenie składek za 2018 r.i 2019 r. Zgodnie z & 13 pkt.2 Statutu Związku od uchwały skreślenia przysługuje członkom odwołanie do oddziału Związku wyższego stopnia w terminie 30 dni. Wszystkich, których ta informacja dotyczy prosimy o ewentualny kontakt z Przewodniczącym Zarządu Zbigniewem Kaweckim. Brak kontaktu oznacza przyjęcie przez zainteresowanego wiadomości o skreśleniu bez sprzeciwu. Z przyczyn formalnych nie możemy publikować imiennej listy skreślonych i podawać jej do publicznej wiadomości.

Similar Posts