ZAPISY NA WCZASY I WYCIECZKI

Od dnia 21.01.2020 ( wtorek) rozpoczynamy zapisy na wszystkie imprezy wyszczególnione w harmonogramie na 2020 r. Zasady zapisów są następujące:

  1. Wybraną imprezę ( wczasy, wycieczki) należy zarejestrować w pierwszej kolejności  na listach,  które prowadzić będzie Maria Chlebowska . Na liście należy wpisać: nazwisko i imię zgłaszającego, jego datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego. Zgłaszający winien zapoznać się z warunkami pobytu , ceną, rodzajem świadczeń ujętych w cenie, a także warunkami płatności za wybraną imprezę oraz poświadczyć powyższe podpisem na oświadczeniu.
  2. Po zarejestrowaniu imprezy ( rezerwacji miejsca) należy uiścić stosowną przedpłatę w postaci zadatku w wysokości 200,00 zł za wczasy krajowe, 400,00 zł za wczasy zagraniczne oraz 100,00 za wycieczki i wpłacić zadatek u Skarbnika – Jadwigi Kubarek. Uwaga: Mniejsze kwoty niż podano wyżej nie będą honorowane. Brak wpłaty zadatku spowoduje skreślenie z listy rezerwacji. 
  3. Zgodnie z  Uchwałą Nr 19/3/01/2020 Zarządu Oddziału Rejonowego PZERIiI w Brzegu   w przypadku rezygnacji z imprezy w terminie krótszym niż 1 miesiąc od daty jej rozpoczęcia zadatek ulega przepadkowi w 50% jego wysokości ( odpowiednio o 100 i 200 zł.) W związku z tym prosimy bardzo o rozważne i przemyślane wybieranie imprez, aby nie trzeba było z nich później rezygnować. Rezygnacja z imprezy bez skutków utraty części zadatku jest możliwa tylko w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach ( skierowanie do sanatorium, szpitala, śmierć członka rodziny itp). Takie obostrzenia są podyktowane tym, że za każdą zgłoszoną osobę jesteśmy zobligowani dokonywać wpłat zaliczkowych na rzecz organizatorów.
  4. Możliwe jest wpisanie na listę osób nie będących członkami naszego związku ( np. współmałżonek ) za dodatkową opłatą 50 zł.
  5. Zapisanie się na większą ilość imprez będzie możliwe dopiero od 25.02.2020 r. jeżeli pozostaną wolne miejsca po pierwszej rejestracji.                                                                                                                                                                                                                 Maria Chlebowska  – Zastępca Przewodniczącego Zarządu PZERIiI w Brzegu  – odpowiedzialna za  kulturę,                                       wypoczynek i organizację wolnego czasu

Similar Posts