ZARZĄDZENIE. O PRACY BIURA

Z dniem 16.06.2020 r. wznawia urzędowanie biuro związku przy ul. Jagiełły 23. Interesanci przyjmowani są we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00 – 13:00. Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi  przepisami w pomieszczeniu może przebywać jeden interesant, a oczekujący muszą zachować zalecany dystans. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych należy zdezynfekować dłonie dostępnym ogólnie płynem oraz nałożyć prawidłowo […]

Czytaj więcej