SKŁADKI

Przypominamy naszym członkom o obowiązku opłacenia składek członkowskich za 2020 r. Składka roczna wynosi 48,00 ( uchwałą Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie składka miesięczna została podwyższona o, 050 zł , a więc jest o 6,00 zł wyższa niż w roku ubiegłym). Uiszczanie składki w każdym roku jest wymogiem statutowym i dzięki składkom może związek funkcjonować, gdyż nie posiadamy wpływów z innych źródeł. Z usług związku mogą korzystać członkowie, którzy opłacili składkę. W przypadku zalegania z opłatą przez 12 miesięcy, osoba  zostanie skreślona z rejestru członków.

Similar Posts