WAŻNE !!! ZARZĄDZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU W IMPREZACH

UCHWAŁA  NR  28/3/04/2021

Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zaświadczeń o odbytym szczepieniu lub teście na COVID – 19 obowiązujących uczestników wczasów i wycieczek organizowanych przez związek.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników wczasów i wycieczek  oraz zalecenia i wskazania lekarzy, że szczepienie jest najważniejszym  zabezpieczeniem przed zachorowaniem na COVID – 19  zarządza się co następuje :

  1. Wszyscy uczestnicy wczasów i wycieczek są zobowiązani do przedłożenia w biurze związku zaświadczenia o odbytym szczepieniu na COVID – 19 najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.
  2.  Osoby nie posiadające zaświadczenia o odbytym szczepieniu zobowiązane są do  przedłożenia zaświadczenia o ujemnym wyniku testu na COVID – 19 (wykonanym na 48 godz. przed wyjazdem ).
  3.  Osoby, które nie zastosują się do w/w zarządzeń nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezach organizowanych przez PZERiI w Brzegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zbigniew  Kawecki                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący  Zarządu  PZERiI  w Brzegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UWAGA !  Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie  udziela  Przewodniczący Zbigniew Kawecki.

Similar Posts