PRZENOSINY BIURA ZWIĄZKU

Od dnia 01.10.2022 r. biuro naszego Związku będzie przeniesione do nowej siedziby, która mieści się w plombie przy Gimnazjum Piastowskim przy ul. Długiej ( obok MOPS- u ). Dotychczasowe miejsce naszej siedziby nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku. Specjalistyczna komisja powołana przez Pana Burmistrza po wizji lokalnej […]

Czytaj więcej