PRZENOSINY BIURA ZWIĄZKU

Od dnia 01.10.2022 r. biuro naszego Związku będzie przeniesione do nowej siedziby, która mieści się w plombie przy Gimnazjum Piastowskim przy ul. Długiej ( obok MOPS- u ). Dotychczasowe miejsce naszej siedziby nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku. Specjalistyczna komisja powołana przez Pana Burmistrza po wizji lokalnej budynku stwierdziła, że remont budynku jest nieopłacalny i dlatego konieczne jest przeniesienie wszystkich instytucji, w tym naszej, mających siedzibę w budynku przy ul. Jagiełły 23  do innych pomieszczeń. Po przeniesieniu biura do nowych pomieszczeń uzyskamy znaczącą poprawę warunków pracy i obsługi naszych członków oraz zyskamy lepsze warunki do realizacji zadań statutowych ( duża  świetlica, miejsce na zbiorową gimnastykę, jasne pomieszczenia, dobra lokalizacji blisko przystanków autobusowych)

W budynku przy ul. Długiej nasz Związek otrzymał 4 pomieszczenia, w których będą mieścić się nasze biura, a w przyszłym roku dostęp do dużej  świetlicy  oraz  2  piwnice. Aby można było przenieść meble i urządzenia do nowego miejsca konieczne jest wykonanie prac adaptacyjnych takich jak: malowanie ścian, podłączenie umywalek, konserwacja stolarki okiennej, mycie okien i sprzątanie.  Dlatego zwracamy się do naszych członków oraz firm z gorącą prośbą o nieodpłatną pomoc w przygotowaniu nowych pomieszczeń. Osoby deklarujące jakąkolwiek pomoc proszone są o pilny kontakt z Przewodniczącym Zarządu Zbigniewem Kaweckim.

Similar Posts