HARMONOGRAM WCZASÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 2023 r.

POGORZELICA – OŚRODEK ” KOMANDOR” Termin: 30.05. – 11. 06. 2023  –  Cena – 1.850,00 – Zapisy – 06.12.2022 r. USTRONIE MORSKIE – OŚRODEK ” MORSKIE OKO” Termin: 31. 05. – 11. 06. 2023 –  Cena – 1.750,00 –  Zapisy – 07.12.2023 r. CHŁAPOWO – OŚRODEK ” BASIA” Termin: 09. 06. – 21. 06. 2023 […]

Czytaj więcej

UCHWAŁA PREZYDIUM ZARZĄDU

UCHWAŁA NR 50/12/12/2022 Prezydium Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu z dnia 01.12.2022 r w sprawie skreślenia z listy członków osób zalegających z opłatą składek członkowskich. Działając zgodnie z & 13 pkt.1 ppkt 3 Statutu PZERiI postanawia się skreślić z listy członków Oddziału Rejonowego w Brzegu osoby wymienione w załączniku nr […]

Czytaj więcej