I Mityng Poetycki im. Janusza Wójcika, 4.11.2021

PODZIĘKOWANIA….
Wydanie „Wierszy wybranych” było możliwe dzięki pomocy wielu osób i instytucji, za co serdecznie dziękuję. (…) Wyrazy wdzięczności składam Klubowi Literackiemu „Brzeg”: Romanie WIĘCZASZEK, Edwardowi TRACE, Lucynie ŚCISŁOWICZ, Marii CHLEBOWSKIEJ, Bernadecie FEDOROWICZ, Irenie FLORKOWSKIEJ, Henryce SZCZERBAK, STANISŁAWIE ZIOBROWSKIEJ. (…)

Wśród ludzi dobrego serca są członkowie naszego Związku Emerytów i Rencistów. Przytoczyłam nazwiska na I Mityngu Poetyckim im. Janusza Wójcika w Zamku Piastów Śląskich 4.11.2021, gdy wystąpiliśmy razem z autorami Klubu Literackiego „Brzeg”, którego oddział istnieje też przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Słowo zapisane nie zaginie, oddaliśmy ukłon swoimi utworami oraz nadesłanymi przez niektórych uczestników Najazdów. W prezentacji udział wzięli: Lucyna Ścisłowicz (czytała wiersz E. Borzemskiego z Korfantowa), Iwona Dobrogost, Henryka Szczerbak (czytała wiersz Jerzego Stasiewicza z Nysy), Edward Traka, Stanisława Ziobrowska.

Tym razem konkurs recytatorski dla młodzieży był wyjątkowym wzruszeniem, a dla autorów – na granicy smutku i zadowolenia ze spotkania. Nie było wśród nas organizatora Najazdów Poetów na Zamek Piastów Śląskich – J. Wójcika. Odszedł na łąki wiecznie zielone w ubiegłym roku. Nasza skromna prezentacja co rok przed znanymi literatami z Polski i zagranicy, była dla nas zawsze ważna. Pomagaliśmy również w organizacji Turnieju Poetyckiego, czyli konkursu na najlepszy wiersz.

Jana Koronkiewicz przekazała na początku pokrzepiające słowa: – Poeci nie umierają, Janusza powołał Bóg do siebie, aby czytał mu wiersze. Na pewno poeta jest szczęśliwy po drugiej stronie – mówiła, trzymając za rękę Mamę Janusza, która przybyła na uroczystość z rodziną.

Recytacja wierszy zmarłego poety stała się TEATREM POEZJI. Młodzież była świadoma, że poeta tworzy tekst, a recytator dzieło sztuki. Wyrazy uznania dla nauczycieli, którzy razem z uczniami pracowali nad słowem! Śp. Janusz zawsze pamiętał o młodych ludziach, z nimi organizował spotkania w szkołach, zapraszał do prezentacji literackich i muzycznych, to ich dopingował do twórczości. Jury przyznało miejsca i wyróżnienia, uczestnicy otrzymali dyplomy, statuetki, zestawy do pisania i tom poetycki Wiersze wybrane, który naprędce udało się wydać tuż przed odejściem Autora. Obradowały panie: Jana Koronkiewicz, Romana Więczaszek, Joanna Bilowicka, Ewelina Antonowicz. Wielki podziw dla organizatorów: Klubu Wojskowego 1. Pułku Saperów z kierownik J. Koronkiewicz oraz dla Stowarzyszenia Razem, któremu w sposób bardzo zaangażowany przewodzi prezes Tomasz Kubiak.

W myślach pozostaną nam wzruszenia tego spotkania oraz słowa Karola Wojtyły, będące osnową piosenki wykonanej przez zespół wokalny Klubu Wojskowego:
(fragm.) Z wolna słowom odbieram blask
Spędzam myśli jak gromadę cieni
Z wolna wszystko napełniam nicością
Która czeka na dzień stworzenia

Bo jesteś samą ciszą
Wielkim milczeniem
Uwolnij mnie już od głosu
Bo jesteś samą ciszą
Wielkim milczeniem
Przejmij mnie dreszczem
Twojego istnienia…

…………………..

Artykul: Romana Więczaszek – Klub Literacki „Brzeg” o/ przy PZERiI w Brzegu, foto: Tomasz Kubiak, Ewelina Antonowicz