INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI WYCIECZEK Z HARMONOGRAMU

Realizacja HARMONOGRAMU na 2020 r. została zaburzona przez pandemię. Wiele imprez musieliśmy odwoływać ze względu na małą ilość chętnych. Ponadto osoby, które dokonały rezerwacji miejsc i opłaciły wpisowe nie informują zwykle o rezygnacji z imprezy i musimy tych informacji zasięgać dzwoniąc do zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o powiadamianie biura o decyzji w sprawie wyjazdu na zaplanowane imprezy i dokonywanie pełnych płatności na  2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to nam prowadzić konkretne rozmowy z organizatorami imprez. Przy małej ilości chętnych będziemy zmuszeni odwoływać zaplanowane imprezy.