KOMUNIKAT O PRACY BIURA

Zawiadamiamy, że  od dnia 19.05..2020 r. biuro Związku przy ul. Jagiełły 23  będzie czynne według  dawnego harmonogramu: we wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:30  –  13:00 lub telefonicznie .  Sprawy organizacyjne załatwia M.Chlebowska – tel. 506 034 499, a finansowe ( wpłaty, wypłaty) załatwia J.Kubarek  – tel.503 358 524. Telefon kontaktowy Przewodniczącego Z.Kaweckiego – 501 660 100

Informujemy , że istnieją 2 nowe numery telefonów biurowych :

do Przewodniczącego  Z.Kaweckiego          –  797 896 441

do Skarbnik  J.Kubarek                                  –  797 896 443

                                                                                                                                                                   Przewodniczący Zarządu PZERiI w Brzegu

                                                                                                                                                      Zbigniew  Kawecki