KONKURS LITERACKI 2020 dla twórców złotego wieku…50 +

ZAPRASZAMY DO LITERACKIEJ ZABAWY SŁOWEM! Piszesz wiersze, pamiętniki, reportaże, opowiadania, fraszki… Chcesz odkryć przed światem swoją twórczość? Nie myśl, że Muzy cenią jedynie młodych. Izolacja i wyciszenie są dla Autora bardzo twórcze, o czym z przyjemnością zawiadamiamy, ponieważ mamy już uczestników!

………………………………..

ŻYCZYMY – wiadomo z jakiej okazji – SPOKOJU, WYTRWAŁOŚCI, KILKA MAŁYCH PLANÓW OD SAMEGO RANA! NIE ZAPOMINAJCIE O RUCHU, KSIĄŻKACH I PRZYJACIOŁACH!

DO ZOBACZENIA !

 • Organizatorzy konkursu: Klub Literacki „Brzeg” i Związek Nauczycielstwa Polskiego o/ Brzeg. Współorganizator: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu z Kawiarenką Literacką.
 • Konkurs skierowany jest do autorów 50 + z Brzegu i okolic.
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zestawu dwóch utworów poetyckich lub utwór prozatorski o dowolnej tematyce (proza max. trzy strony wydruku A 4) w dwóch egzemplarzach. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej ani internetowej.
 • Zestawy prosimy opatrzyć godłem.
 • Należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną tym samym godłem, w środku napisać na kartce: imię i nazwisko, adres, telefon (mail) oraz Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu Literackiego 2020.
 • Prace należy nadesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki do końca kwietnia b.r. / adresy/:
  1. ZNP o/Brzeg, ul. Sukiennice 2, 49-300 Brzeg.
  2. skrzynka pocztowa przy drzwiach ZNP, adres j.w. 1 piętro w ratuszu brzeskim.
 • Prace oceni komisja złożona z literatów naszego rejonu.
 • Przewidziane są nagrody i dyplomy w dwóch kategoriach: poezja, proza.
 • Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pod koniec maja telefonicznie lub na podany adres własny, wyniki zostaną opublikowane rownież na stronach: www.klubliterackibrzeg.pl oraz emerycibrzeg.pl
  Uroczyste spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzegu, ale ze względu na sytuację, nie znamy terminu.
 • Organizatorzy postarają się, aby nagrodzone prace zostały opublikowane w prasie lokalnej i na www.klubliterackibrzeg.pl 
 • dodatkowych informacji udziela ROMANA WIĘCZASZEK, kontakt@klubliterackibrzeg.pl, tel. 506 694 440

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LITERACKIEJ ZABAWY SŁOWEM!

………………………………………