NOWE ZASADY WYDAWANIA JABŁEK Z DARÓW

Z Banku Żywności  w Opolu otrzymaliśmy  wytyczne dotyczące  zasad rozdawnictwa produktów rolnych , w tym  min. jabłek.  22 grudnia 2017 r Rada Ministrów wydała Rozporządzenie  w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych ze wsparciem producentów niektórych owoców.  Związek działając zgodnie z ww wytycznymi oraz z Ustawą z  12 mar- ca 2004r.  ustala następującą procedurę  obowiązującą przy rozdawnictwie jabłek i innych     produktów rolnych. 

Do otrzymania bezpłatnie jabłek w ilości 10 kg/ osobę uprawnione są osoby, które złożą oświadczenie na specjalnych drukach, które można  pobrać w biurze związku.