OGŁOSZENIA

19.11.2020 r. – czwartek – w godz. 10:00  –  12:00 w biurze związku można będzie odebrać płyn do dezynfekcji rąk. Chętnych prosimy o przyniesienie własnych butelek. 

Informujemy wszystkich, którzy nie odebrali jeszcze wpłat dokonanych za wczasy, wycieczki i inne należności, aby w trybie pilnym skontaktowali się ze skarbnikiem  Jadwigą Kubarek ( tel. 503 358 524 ). Wszystkie nie odebrane do dnia 18.12.2020 r. kwoty  będą przeksięgowane jako datki na działalność statutową związku, gdyż rachunek księgowy za rok 2020  musi być zamknięty na koniec roku, a środki nie mogą być przeniesione na rok następny.