PRZYJDŻ PO DARY

Dnia 7.07.2020 r. od godz. 11:00 rozdawane będą dary z Banku Żywności w Opolu bez uprzedniej rejestracji chętnych. Dlatego też prosimy o nie gromadzenie się pod biurem od wczesnych godzin porannych, zachowanie obowiązkowo zasad ochrony osobistej tj. zachowanie przepisowego dystansu między osobami i posiadanie prawidłowo założonej maseczki chroniącej usta i nos. Biuro związku , w tym świetlica, nie będą udostępniane  osobom zgłaszającym się po dary. Opłata za transport wynosi 2 zł od osoby. Uwaga! Z wszelkich usług naszego związku mogą korzystać członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać płyn do dezynfekcji dłoni proszone są o  przyniesienie butelki o pojemności  nie przekraczającej 0,5 litra.