Nazwa sekcji Odpowiedzialny   Dzień Godziny
 Sekcja Brydżowa Wojciech Obara             środy  17:00-22:00
 Sekcja  Taneczna  Lilia  Gebauer              piątki  17:00-18:00
Zespół muz.-wokalny Jerzy  Pustelnik  

        czwartki     

 16:00-19:00
Zespół malarski  Lidia  Kuzitowicz  

           środy

 11:00 – 13:00
Kabaret  Teresa Pantalewicz  

        czwartki

           piątki

 16:00 – 18:00
Kawiarenka Literacka  Romana Więczaszek  

        czwartki

 12:00 – 13:00