Struktura

Zarząd

Zbigniew Kawecki

Przewodniczący

Zbigniew Kawecki

 

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Chlebowska Maria Z-ca przewodniczącego
2. Elżbieta Zdebik Sekretarz
3. Kubarek Jadwiga Skarbnik
4. Gebauer Lilia Członek
5. Czulak Elżbieta Członek
6. Solarz Helena Członek
7. Gałązka Mirosława Członek
8.  Soliński  Jan Członek
9. Zelwert Janusz Członek
10. Mazurkiewicz Zdzisław Członek
11. Bubak  Marian Członek
12. Fronckiewicz Józef Członek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Korzydło  Teresa

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Smogur  Aleksandra z-ca przewodniczącego
2. Moszkowski Henryk Członek

Komisja Socjalno-Bytowa

 

Przewodniczący

Gałązka Mirosława

 

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Zelwert Janusz Członek
2. Fronckiewicz  Józef Członek
3. Mazurkiewicz Zdzisław Członek

Komisja Kulturalno-Turystyczna

 

Przewodniczący

Gebauer Lilia

 

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Solarz Helena Członek
2. Czulak  Elżbieta Członek
3. Pustelnik  Jerzy Członek
4. Teresa Pantalewicz Członek
5. Lidia Kuzitowicz Członek
6. Romana Więczaszek Członek