Struktura

Zarząd

Zbigniew Kawecki

Przewodniczący

Zbigniew Kawecki

 

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Chlebowska Maria Z-ca przewodniczącego
2. Elżbieta Zdebik Sekretarz
3. Kubarek Jadwiga Skarbnik
4. Gebauer Lilia Członek
5. Czulak Elżbieta Członek
6. Czaplicki  Zdzisław Członek
7. vacat Członek
8.  Soliński  Jan Członek
9. Zelwert Janusz Członek
10. Mazurkiewicz Zdzisław Członek
11. Bubak  Marian Członek
12. Fronckiewicz Józef Członek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Korzydło  Teresa

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Smogur  Aleksandra z-ca przewodniczącego
2. Moszkowski Henryk Członek

Komisja Socjalno-Bytowa

Przewodniczący

Zelwert  Janusz

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. Czaplicki  Zdzisław Członek
2. Fronckiewicz  Józef Członek
3. Mazurkiewicz Zdzisław Członek

Komisja Kulturalno-Turystyczna

 

Przewodniczący

Gebauer Lilia

 

 Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko
1. vacat Członek
2. Czulak  Elżbieta Członek
3. Pustelnik  Jerzy Członek
4. Teresa Pantalewicz Członek
5. Lidia Kuzitowicz Członek
6. Romana Więczaszek Członek