WYJAZD DO PARYŻA

Dnia 08.08.2022 r. – poniedziałek. o godz. 4:30 rano spod Ratusza w Brzegu nastąpi wyjazd uczestników wycieczki do Paryża. Przypominamy, aby każdy uczestnik posiadał ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.