ZARZĄDZENIE. PILNE!

W związku z nieodpowiedzialnymi  zachowaniami  petentów w pierwszym dniu otwarcia biura w dniu 19.05.2020 r ( brak lub nieprawidłowe noszenie maseczek, brak rękawiczek, nie zachowywanie przepisowych odległości itp ) zarządzam ponowne zamkniecie biura dla petentów do odwołania . Sprawy będą załatwiane za pomocą łączy elektronicznych.

                                                                                                                                                           Przewodniczący Zarządu  PZERiI  w  Brzegu

                                                                                                                                                                                   Zbigniew  Kawecki