ZARZĄDZENIE O PRACY BIURA

 

 Interesanci przyjmowani są we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00 – 13:00. Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi  przepisami w pomieszczeniu może przebywać jeden interesant, a oczekujący muszą zachować zalecany dystans. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych należy zdezynfekować dłonie dostępnym ogólnie płynem oraz nałożyć prawidłowo ( na usta i nos ) maseczkę. Powyższe zalecenia są konieczne dla bezpieczeństwa urzędujących oraz interesantów. Jeżeli sprawa załatwiana w biurze dotyczy wpłaty lub wypłaty gotówki należy skontaktować się telefonicznie ( przed wizytą w biurze )  z Jadwigą Kubarek. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez służby sanitarne oraz rząd RP dla mieszkańców zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do „strefy żółtej” ( m.in. Brzeg ) zaleca się szczególną ostrożność w kontaktach międzyludzkich, przestrzeganie dystansu społecznego, bezwzględne noszenie maseczek, częste mycie i dezynfekowanie dłoni. Dlatego też prosimy naszych członków o odwiedzanie naszego biura tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki. Wiele spraw można załatwić lub uzyskać odpowiedź drogą telefoniczną.

NUMERY  TELEFONÓW  KONTAKTOWYCH:

Zbigniew Kawecki – Przewodniczący                                                                                       –  501 660 100  lub  797 896 441

Maria Chlebowska – Z-ca Przewodniczącego                   –  506 034 499

Jadwiga Kubarek  –  Skarbnik                                                                                                       –  503 358 524  lub  797 896 443

Elżbieta Zdebik  –  Sekretarz                                                                                                       –  664 977 848

NR  KONTA  ZWIĄZKU   :                               31 2030 0045 1110 0000 0316 7470

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Zarządu  PZERiI  w  Brzegu

                                                                                                                                                          Zbigniew  Kawecki