ZARZĄDZENIE. O PRACY BIURA

Z dniem 16.06.2020 r. wznawia urzędowanie biuro związku przy ul. Jagiełły 23. Interesanci przyjmowani są we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00 – 13:00. Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi  przepisami w pomieszczeniu może przebywać jeden interesant, a oczekujący muszą zachować zalecany dystans. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych należy zdezynfekować dłonie dostępnym ogólnie płynem oraz nałożyć prawidłowo ( na usta i nos ) maseczkę. Powyższe zalecenia są konieczne dla bezpieczeństwa urzędujących oraz interesantów.  

NUMERY  TELEFONÓW  KONTAKTOWYCH:

Zbigniew Kawecki – Przewodniczący                            –  501 660 100  lub  797 896 441

Maria Chlebowska – Z-ca Przewodniczącego                  –  506 034 499

Jadwiga Kubarek  –  Skarbnik                                          –  503 358 524  lub  797 896 443

Elżbieta Zdebik  –  Sekretarz                                             –  664 977 848

NR  KONTA  ZWIĄZKU   :  31 2030 0045 1110 0000 0316 7470

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Zarządu  PZERiI  w  Brzegu

                                                                                                                                                          Zbigniew  Kawecki