ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W związku z ogłoszeniem przez Rząd  RP  ogólnopolskiej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa  COVID – 19  Prezydium Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Brzegu na posiedzeniu w dniu 12.03.2020 r. podjęło następujące ustalenia: 

  1. Zamyka się biuro związku  D O  ODWOŁANIA !

2. Zawiesza się do odwołania  zapisy  na zabawy kwietniowe.Ewentualny nowy termin zostanie         podany w odrębnym komunikacie.         

3. Przekłada się terminy wycieczek planowanych na miesiąc marzec 2020 r., a nowe terminy             będą podane w odrębnym komunikacie.

Zwracamy się do wszystkich  członków naszej organizacji, aby w trosce o własne bezpieczeństwo  dostosowali swój sposób życia do zasad rekomendowanych przez Ministra Zdrowia. Tylko od osobistej dyscypliny zależy, czy uchronimy się od groźby zakażenia. Przebywanie w dużych skupiskach ludzkich oraz nie przestrzeganie zasad higieny stanowi podstawowe niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa w sposób niekontrolowany.                                                                                                 Przewodniczący  Zarządu PZERiI w Brzegu                                                                                                                              Zbigniew  Kawecki